• Films

Shinokubo Story streaming HD
0371 views
117m
 3.8 stars
Genre:
Runtime:117 min
HD
1.456
Release add: 2013-11-16
Production:

Chaejin works as a tour guide in Shin-Okubo while nurturing showbiz dreams. Meanwhile, talent agent Utako tries to think of ways to promote idols Gun Woo and JunQ, new arrivals from South Korea.

Credit: Wikipedia (fair use)

Keywords:
# Shinokubo Story , # Regarder Shinokubo Story en streaming , # film streaming vf , # Chae Jinseok , # Kim Seyong , # Lee Gunwoo , # Kang Junkyu , # Izumi Fujimoto , # IZAM , # Yasukaze Motomiya , # Erika Asakura , # Mai Watanabe , # Tomoya Shiraishi , # Hassei Takano , # Mai Iriya , # Tôru Nozawa , # James Takeshi Yamada , # Riena , # Yui Ito , # Naomasa Musaka , # Cunning Takeyama , # Yoshiyuki Yamaguchi , # Medaka Ikeno , # Hitoshi Ozawa , # Yuri Morishita , # Haru , # Rei Okamoto , # Sayuri Kokusho ,
Compteur online